Uslovi korišćenja | ENMON Skip to main content

Uslovi korišćenja

 • Opšte odredbe
 • Prava intelektualne svojine
 • Autorska prava
 • Ponašanje koje nije dozvoljeno
 • Međunarodni korisnici
 • Podaci o korisnicima
 • Podaci o kompaniji

Opšte odredbe

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

ENMON d.o.o. vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge kompanije ENMON d.o.o.  Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

ENMON d.o.o. može revidirati ove Uslove korišćenja bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove korišćenja koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova korišćenja mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Prava intelektualne svojine

U kompaniji ENMON d.o.o. se ponosimo našim brendom i ne tolerišemo neovlašćenu upotrebu naših zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova i međunarodnim zakonima i ugovorima. Nijedna dozvola za upotrebu zaštitnih znakova nije dodeljena ovim Uslovima ili vašim korišćenjem web lokacije. Neovlašćeno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.

Autorska prava

ENMON d.o.o. ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Dizajn ovog web sajta i svih njegovih materijala, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegov softver ili HTML kod, skripte, tekst, umetnička dela, fotografije, slike, dizajn, video, audio i pisani i drugi materijali koji se pojavljuju kao deo ovog web sajta (zajedno, "Sadržaj") zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima. Svi sadržaji koje obezbeđuje ENMON d.o.o.  mogu se koristiti samo za lične potrebe (odnosno za kupovinu naše robe).

Ova ograničena licenca podleže sledećim ograničenjima:

 • Ne sme se kopirati, reprodukovati, objavljivati, preneti, distribuirati, izvoditi, prikazivati, objavljivati, modifikovati, kreirati izvedene radove, prodati, licencirati, dozvoliti drugima da kopiraju ili na drugi način iskoristite ovu web lokaciju, niti bilo koji od sadržaja ili bilo koji povezani softver; i
 • Ne može se pristupiti niti koristiti web lokacija za bilo koju konkurentnu ili komercijalnu svrhu;

Neovlašćeno kopiranje, izmena, distribucija, prenos, performanse, prikazivanje, prodaja ili druga upotreba sadržaja je zabranjena. ENMON d.o.o. može oduzeti ovu ograničenu licencu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga. Bilo koja neovlašćena upotreba ENMON d.o.o.  sadržaja, kao što je uokvirivanje, inlajn povezivanje ili druga asocijacija sa sadržajem ili informacijama koje ne potiču sa web stranice ENMON d.o.o. nije dozvoljeno. Povezivanje na bilo koju web stranicu  je  takođe zabranjeno.

Ponašanje koje nije dozvoljeno

Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

 • ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje
 • sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja
 • objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan,
 • uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja
 • određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
 • dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
 • koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
 • bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
 • modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
 • koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Međunarodni korisnici

ENMON d.o.o. administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije.

Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Podaci o korisnicima

Lični podaci koje prosledite sajtu ENMON d.o.o. u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

ENMON d.o.o. na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Enmon.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima.

Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac - prodavnica ENMON d.o.o. smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike

Podaci o kompaniji

Osnovne podatke o firmi možete preuzeti ovde: