Uslovi i način isporuke

Nudimo vam tri načina isporuke: dostava ENMON transportnim vozilom na kućnu adresu, dostava kuriskom službom na kućnu adresu, lično preuzimanje u salonu.

Zbog ograničenja usluga brze pošte, pločice, kade, tuš kabine, i proizvode sličnih gabarita, ne šaljemo brzom poštom već isključivo isporučujemo našim transportom po već definisanim uslovima.

NAPOMENA: Robu dostavljamo samo do ulaza u objekat predviđen za smeštanje robe, do onog mesta dokle transportno vozilo može prići i nemamo mogućnosti za istovar, zbog čega je potrebno da obezbedite ljudstvo za istovar/unos robe.

Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

Pri preuzimanju robe koja se transportuje kupcu od strane prodavca i ličnom preuzimanju u salonu, pravo i dužnost kupca su da proveri dostavljenu (preuzetu) robu te da primedbe zbog vidljivih nedostataka odmah saopšti vozaču odnosno prodavcu, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Prilikom preuzimanja robe dostavljene kurirskom službom, pravo i dužnost kupca su da proveri dostavljenu robu te da primedbe zbog vidljivih nedostataka odmah saopšti usmeno dostavljaču i pisanim ili telefonskim putem obavesti kurirsku službu i prodavca (e mail kurirske službe: reklamacije@bex.rs, e mail prodavca: webshop@enmon.rs ili telefonom na broj: 0800 33 33 35 ili na adresu: ENMON d.o.o. Bulevar oslobođenja 205, 11000 Beograd).  

Kad se posle prijema stvari od strane kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Isporuka ENMON vozilom

Ukoliko ste izabrali isporuku ENMON vozilom, odeljenje WEB SHOP-a Vas kontaktira radi daljeg dogovora.

Cenovnik kompanije ENMON:

1.Besplatan prevoz u redovnom terminu
- Vrednost računa >= 40.000,00 din < 100.000,00 din, udaljenost do 30 km
- Vrednost računa >= 100.000,00 din, udaljenost do 50 km

2.Prevoz u redovnom terminu, 220,00 din/km u jednom pravcu
- Vrednost računa >= 40.000,00 din, udaljenost od 30 km do 50 km

3.Prevoz "odmah" po zahtevu kupca, 4.200,00 din
- Vrednost računa >= 40.000,00 din, udaljenost do 30 km

4.Ostalo
-220,00 din/km u jednom pravcu

-1.000,00 din po isporuci za područje grada Beograda (bez prigradskih naselja)

Cena se utvrđuje na osnovu udaljenosti adrese isporuke od najbližeg prodajnog mesta.

Cene su date sa uključenim PDV-om.

Odluka stupa na snagu od 01.07.2022.

Isporuka brzom poštom

Poručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 2 do 10 radnih dana od dana potvrđivanja porudžbine. Pre dostave porudžbine kurirska služba će Vas kontaktirati radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave ako vas ne nađe na adresi.
Cenovnik kurirske službe možete pogledati OVDE.

Lično preuzimanje

Ukoliko te izabrali lično preuzimanje, služba Web shop Vas obaveštava u kome salonu možete preuzeti robu. Ukoliko ste napomenuli u kom salonu želite da izvršite preuzimanje, obavestićemo vas o tome kada će roba biti na željenoj lokaciji koju ste izabrali.

Rokovi isporuke

Broj dana za isporuku se računa od dana prijema Vaše uplate. Obično je rok za isporuku do 5 dana. Rok isporuke  je najkasnije do 15 radnih dana od dana prijema uplate. 

Načini plaćanja

Za kupovinu preko interneta nudimo vam 3 opcije plaćanja:

1. Plaćanje po prijemu porudžbine na kućnu adresu

Ovaj način plaćanja je moguć isključivo za isporuke koje se dostavljaju brzom poštom. Kupac je obavezan da robu proveri i da svako oštećenje prijavi kurirskoj službi. Robu, čiji se transport vrši ENMON d.o.o. dostavnim vozilima, nije moguće platiti pouzećem.

Cenovnik kurirske službe:

Težina pošiljke Cena transporta

 • 0,35 do 0,50 kg     305,00 RSD
 • 0,50 do 1 kg          360,00 RSD
 • 1 do 2 kg               430,00 RSD
 • 2 do 5 kg               540,00 RSD
 • 5 do 10 kg             700,00 RSD
 • 10 do 15 kg           890,00 RSD
 • 15 do 20 kg           1000,00 RSD
 • 20 do 30 kg           1.160,00 RSD

Za plaćanje pouzećem kupac doplaćuje uslugu za otkupninu i to:

 • 0-10.000             50,00 RSD
 • 10.000-20.000    50,00 RSD
 • 20.000-50.000   100,00 RSD

Na ponuđene cene, dostava i/ili u Beogradu se naplaćuje dodatnih 50 RSD sa PDV-om po isporučnom mestu
• Za ruralna područja se na ponuđeni cenovnik naplaćuje dodatnih 100 RSD sa PDV-om po isporučnom mestu

2. Plaćanje uplatnicom/nalogom za prenos

Ukoliko izaberete plaćanje uplatnicom/nalogom za prenos, nakon porudžbine je potrebno da sačekate da vas kontaktira menadžer Internet prodaje i da vam na e-mail adresu pošalje predračun po kom možete platiti robu. Na predračunu u gornjem desnom uglu možete pronaći račune banaka na koje možete uplatiti iznos vaše porudžbine, a pri dnu poziv na broj, koji nam pomaže da se Vaša uplata lakše prikaže u našem sistemu. Takođe je preporuka da nakon uplate obavestite sektor Internet prodaje odgovorom na e-mail, u kom ste dobili profakturu.

3. Plaćanje karticama ON LINE

Na Srpskom delu portala Enmongroup.com moguće je platiti platnim karticama

Prilikom kupovine, na vašoj platnoj kartici biće rezervisana sredstva u visini iznosa vaše porudžbine. Nakon uspešno izvršene porudžbine, na vašu registrovanu e-mail adresu stići će potvrda sa profakturom.

Transakcija se relizuje pre isporuke robe, od strane ENMON d.o.o. putem zaštićenog servera banke, pre samog slanja pošiljke. Po izvršenoj realizaciji roba će biti isporučena na mesto koje ste naznačili prilikom poručivanja.

Povraćaj novca:

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Enmon je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Prava potrošača

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice kompanije www.enmongroup.com smatra prodajom na daljinu.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Direktne troškove vraćanja robe snosi potrošač. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Ukoliko želite da vratite poručenu robu, preuzmite obrazac ovde

Popunite obrazac za odustanak od kupovine, elektronski ili fizički pošaljite nam putem e pošte na: webshop@enmongroup.com ili poštom na adresu: ENMON d.o.o. Bulevar Oslobođenja 205, 11000 Beograd.

Pri otkazu poručene a plaćene robe ili vraćanju isporučene robe, ukoliko kupac želi povrat novca dužan je da ENMON d.o.o.  dostavi: broj porudžbenice, broj tekućeg računa na koji treba izvršiti povrat sredstava, lične podatke naručioca i vlasnika računa (Svi podaci za popunjavanje se nalaze u obrascu). 

Ove podatke možete poslati elektronskom poštom na webshop@enmongroup.com ili u pisanom obliku uz vraćenu porudžbinu. Rok za otkazivanje i povrat je takođe 15 radnih dana. Proizvod mora biti ispravan i neoštećen. Trošak povrata robe snosi kupac. U dogovoru sa administratorom organizujte vraćanje paketa.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.Prodavac je dužan da obavesti kupca o prijemu obrasca bez odlaganja elektronskim putem.

Protekom roka iz člana 29. Zakona o zaštiti potrošača prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.  Članom 29 stavom 2,3 i 4 Zakona o zaštiti potrošača predviđeno je da kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; a kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustajanja od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe.

Garancija i servisiranje

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni predmet, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete na našu adresu i mi snosimo troškove transporta.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine) ili roka datog garancijom, potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. 

U slučaju prodaje tehničke robe potrošača treba obavestiti o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

Povraćaj PDV-a za strane državljane

Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u našoj prodavnici u tri primerka. Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4. Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj, sa PDV-om. Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine.

U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, donese 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za celokupni iznos pdv-a.

Kupac je obavezan da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem e-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji pošalje sken svog pasoša i overen REF 4 obrazac od strane carine radi provere.
Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 EUR, obračunat na dan kupovine po važećem kursu NBS.

Preuzmi obrazac ovde 

Nesaobraznost robe ugovoru

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.  Ova prava i ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u  javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Uslovi korišćenja

 • Opšte odredbe
 • Prava intelektualne svojine
 • Autorska prava
 • Ponašanje koje nije dozvoljeno
 • Međunarodni korisnici
 • Podaci o korisnicima
 • Podaci o kompaniji

Opšte odredbe

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

ENMON d.o.o. vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge kompanije ENMON d.o.o.  Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

ENMON d.o.o. može revidirati ove Uslove korišćenja bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove korišćenja koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova korišćenja mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Prava intelektualne svojine

U kompaniji ENMON d.o.o. se ponosimo našim brendom i ne tolerišemo neovlašćenu upotrebu naših zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova i međunarodnim zakonima i ugovorima. Nijedna dozvola za upotrebu zaštitnih znakova nije dodeljena ovim Uslovima ili vašim korišćenjem web lokacije. Neovlašćeno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.

Autorska prava

ENMON d.o.o. ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Dizajn ovog web sajta i svih njegovih materijala, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegov softver ili HTML kod, skripte, tekst, umetnička dela, fotografije, slike, dizajn, video, audio i pisani i drugi materijali koji se pojavljuju kao deo ovog web sajta (zajedno, "Sadržaj") zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima. Svi sadržaji koje obezbeđuje ENMON d.o.o.  mogu se koristiti samo za lične potrebe (odnosno za kupovinu naše robe).

Ova ograničena licenca podleže sledećim ograničenjima:

 • Ne sme se kopirati, reprodukovati, objavljivati, preneti, distribuirati, izvoditi, prikazivati, objavljivati, modifikovati, kreirati izvedene radove, prodati, licencirati, dozvoliti drugima da kopiraju ili na drugi način iskoristite ovu web lokaciju, niti bilo koji od sadržaja ili bilo koji povezani softver; i
 • Ne može se pristupiti niti koristiti web lokacija za bilo koju konkurentnu ili komercijalnu svrhu;

Neovlašćeno kopiranje, izmena, distribucija, prenos, performanse, prikazivanje, prodaja ili druga upotreba sadržaja je zabranjena. ENMON d.o.o. može oduzeti ovu ograničenu licencu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga. Bilo koja neovlašćena upotreba ENMON d.o.o.  sadržaja, kao što je uokvirivanje, inlajn povezivanje ili druga asocijacija sa sadržajem ili informacijama koje ne potiču sa web stranice ENMON d.o.o. nije dozvoljeno. Povezivanje na bilo koju web stranicu  je  takođe zabranjeno.

Ponašanje koje nije dozvoljeno

Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

 • ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje
 • sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja
 • objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan,
 • uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja
 • određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
 • dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
 • koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
 • bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
 • modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
 • koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Međunarodni korisnici

ENMON d.o.o. administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije.

Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Podaci o korisnicima

Lični podaci koje prosledite sajtu ENMON d.o.o. u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

ENMON d.o.o. na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Enmon.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima.

Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac - prodavnica ENMON d.o.o. smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Podaci o kompaniji

Osnovne podatke o firmi možete preuzeti ovde: ENMON APR izvod 23102019