Uputstva za ugradnju

UPUTSTVO ZA UGRADNJU KERAMIČKIH PLOČICA

Za kvalitetno postavljanje keramičkih pločica preporučujemo korišćenje praškastih materijala iz našeg proizvodnog programa ENOKOL.

Kod postavljanja keramičkih pločica potrebno je raditi po važećem standardu. Završni radovi u građevinarstvu IZVOĐENJE KERAMIČARSKIHH RADOVA. Tehnički uslovi SRPS U.F2.011. Kod pripreme podloge, izvođenja radova, odabiru materijala za lepljenje i fugovanje veoma je važno da se izvođači radova pridržavaju svih preporuka po ovom standardu.

Pravilna ugradnja plocica

Po ovom standardu potrebno je raditi sa fugom od minimalno 2mm. Preporuka ENMON-a je da se radi sa fugom od 3-5mm.

Pravilna ugradnja plocica

Pločice se mogu postavljati i smaknuto,ali maksimalno do 20% širine ili dužine. Preporuka ENMON-a je 15-20% od širine ili dužinaNije preporučljivo da se radi bez fuge i da se pločice ugrađuju smaknuto na 50% širine ili dužine!

UPUTSTVO ZA PRAVILNO POSTAVLJANJE GRANITNE KERAMIKE RAZNIH FORMATA OD 30X30cm DO 60X120cm

Uputstvo predvida pravilnu upotrebu pomanih gradevinskih materijala lepkova, fug masa kao i ravnost podloge na koju se postavlja granitna keramika (OK).

Kod postavljanja GK potrebno je ispogtovati pravila za postavljanje koja su definisana ovim uputstvom. GK se ugraduje sa minimalnom fugom od 3 mm, maksimalno 5 mm.


PRAVILA ZA POSTAVLJANJE KOJA JE VAŽNO ISPOŠTOVANITRAVI:

  • Podloga na koju se postavlja GK potrebno je da bude što ravnija, suva, u zavisnosti od kvaliteta podloge impregnirana Prajmerom za mineralne ili glazirane površine
  • Lepilo za GK koje se upotrebljava mora biti klase 016 ili 018 kod proizvođdača koji su prisutni na ovim prostorima, ista je kategorija i to su hemijska lepila koja imaju jaču moć vezivanja za GK i podlogu što garantuje pravilnu nivelaciju pločice posebno kod većih formata 60x30, 60x120.
  • Lepilo ne sme imati gruba zrna
  • Pri lepljenju GK lepilo mora biti naneto u ravnomernoj debljini na već izravnatu površinu. Zadnju stranu GK obavezno premazati slojem lepila u debljini do min. 1mm. Na ovaj način se obezbeđuje maksimalno kvašenje GK, a pločica je maksimalno utopljena u lepilo što omogućava lepljenje pločica većih dimenzija, i sprečava kasniju pojavu denivelacije pločica usled sušenja lepila kada nije naneto u sloju ravnomerne debljine.
  • Pre postavke keramike obavezno pregledati pločice iz kutije, golim okom uz ivicu gde bi se eventualno utvrdila neka nepravilnost oblika ili planarnosti pre postavljanja istih na pod ili zid. GK treba da izgleda blago konkavna tako da je sredina malo izdignuta u odnosu na ivicu. Potrebno je postaviti pločice u položaj lice na leđa tri do četiri komada, i proveriti da li su sve uniformno zakrivljene. Ukoliko jesu nastaviti ugradnju
  • Nakon fugovanja u što kraćem periodu, ukloniti fug masu sa pločica kako ne bi došlo do stezanja fug mase koja može trajno ostati unutar dekorativnih delova glazure, u malim otvorima ili kanalima koji su deo dezena.
  • Nakon ugradnje GK eksploatacija zahteva posebno održavanje sa hemijskim sredstvima predviđenim za tu namenu. Poseban osvrt oko održavanja je na poliranu granitnu keramiku tipa "full body" koja zahteva kvartalno čišćenje hemijskim putem kako bi izgled pločice ostao isti i isto tako protekciju sa specijalnim sredstvima koja srpečavaju i štite površinu od zaprljanja raznim organskim materijalima kao što je ulje, kafa, vino, šampanjac i dr.