Organizacija Enmon GrupeORGANIZACIJA ENMON GRUPE

MENADŽMENT ENMON GRUPEENMON GRUPA je kompanija koja je lider u svom poslu i kao takva postala je gigant ne samo na teritoriji Srbije, već i u celom regionu. Na planu organizacije same kompanije, kao giganta u regionu, podeljeni su sektori kako bi kompanija poboljšala poslovanje i približila klijentima na najbolji mogući način.

Kompaniju ENMON GROUP čine sledeći sektori:
- Komercijalni sektor ( Uvoz/Izvoz, Veleprodaja, Maloprodaja, Proizvodnja i Skladištenje)
- Sektor Kvaliteta
- Sektor Finansija
- Sektor Računovodstva
- Sektor Pravnih poslova
- Sektor Investicija
- Sektor Marketinga
- Sektor Transporta
- IT Sektor
Kompanija Enmon zapošljava preko 1000 radnika različitih profila, neguje dobru timsku atmosferu, saradnju i prijateljske odnose, zasnovane na međusobnom poštovanju, i ispunjavanju radnih zadataka. Podržavamo dobre ideje i uvek smo orijentisani ka poboljšanju poslovnih procesa jer smo svi karike u istom lancu, od čega na kraju zavisi zadovoljstvo klijenata, zaposlenih i menadžmenta kompanije.


Generalni Direktor

Zoran Petrović

Zamenik generalnog direktora

Miroslav Antić
T: +381 (0)11 785 60 60
T: +381 (0)34 863 330
E: m.antic@enmongroup.com

Koordinator maloprodaje

Uroš Žakula
T: +381 (0)11 785 60 60
E: u.zakula@enmongroup.com

Koordinator investicija

Dragan Mihić
T: +381 (0)11 785 60 76
E: dragan.mihic@enmongroup.com

Koordinator transporta

Goran Bujić
T: +381 (0)11 785 60 37
E: goran.bujic@enmongroup.com

Koordinator marketinga

Vladimir Pribanović
T: +381 (0)11 785 60 60
E: v.pribanovic@enmongroup.com

Koordinator IT sektora

Aleksandar Vučković
T: +381 (0)34 863 330
E: sale@enmongroup.com

Rukovodilac računovodstva

Predrag Rupar
T: +381 (0)11 785 60 06
E: p.rupar@enmongroup.com

Rukovodilac pravnog sektora

Srđan Torlak
T: +381 (0)11 785 60 04
E: s.torlak@enmongroup.com